Jump to content
「 ZBIÓRKA NA OPŁATY GAMEFUTURE.PL 」 ×

[REGULAMIN] 5vs5#2


Blacku

Recommended Posts

Zasady ogólne
1.1. Każdy gracz, który korzysta z serwera, jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
1.2. Administracja serwera ma prawo do zbanowania gracza bez podania przyczyny.
1.3. Gra na serwerze jest dozwolona jedynie w trybie 5vs5.
1.4. Zakazane jest korzystanie z cheatów, skryptów i innych programów naruszających fair play.
1.5. Gracze nie mogą obrażać, grozić ani dyskryminować innych graczy na serwerze.
1.6. Zakazane jest rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim lub nawołującym do przemocy.
1.7. Zakazane jest reklamowanie innych stron/sieci/serwerów na chacie tekstowym/głosowym lub w nicku.

Zasady gry
2.1. Gra na serwerze musi odbywać się zgodnie z zasadami gry w CS:GO.
2.2. Zakazane jest przebywanie afk na spawnie przez dłuższy czas.
2.3. Zakazuje się dołączania do spectate w celu nabijania godzin afk.
2.4. W przypadku problemów technicznych lub braku stabilnego połączenia z serwerem, gracz powinien natychmiast dołączyć do spectate.
2.5. Każdy gracz powinien dążyć do wygranej, grając z zespołem w sposób zgodny z zasadami fair play.
2.6. Zakazane jest celowe przeszkadzanie lub utrudnianie rozgrywki innym graczom.
2.7. Zakazuje się akcji ghostingu, czyli przechodzenia na specta, lub do przeciwnej drużyny i podawania informacji kolegom na komunikatorze głosowym/tekstowym.

Kary
3.1. Za łamanie zasad regulaminu grożą kary w postaci ostrzeżeń lub banów.
3.2. Ostrzeżenie może być udzielone ustnie lub na czacie, a także w wiadomości prywatnej.
3.3. Za poważne naruszenia regulaminu grozi ban na czas określony lub permanentny.
3.4. Graczowi, który zostanie zbanowany, nie przysługuje zwrot opłaty za usługi na serwerze.
3.5. Administracja serwera ma prawo do zmiany kary w zależności od rodzaju naruszenia.

Zasady komunikacji
4.1. Komunikacja na serwerze musi odbywać się w sposób uprzejmy i kulturalny.
4.2. Zakazane jest obrażanie innych graczy, jak również dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, religię czy pochodzenie.
4.3. Wszelkie problemy i uwagi dotyczące rozgrywki należy zgłaszać w sposób konstruktywny i kulturalny.
4.4. Komunikacja głosowa powinna być używana w sposób umożliwiający zrozumienie przez innych graczy.
4.5. Zakazane jest nadmiernie używanie komunikacji głosowej, przerywanie innym graczom oraz nadmiernie krzyczenie.
4.6. W przypadku naruszenia zasad komunikacji, administracja serwera może udzielić ostrzeżenia lub zbanować gracza, w zależności od ciężkości przewinienia.

Postanowienia końcowe
5.1. Administracja serwera zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwera lub usunięcia konta gracza bez podania przyczyny.
5.2. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące serwera należy składać na forum GameFuture.pl.
5.3. Wszyscy gracze są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
5.4. W przypadku braku jasności w interpretacji regulaminu, decyzja należy do administracji serwera.
5.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie serwera GameFuture.pl i obowiązuje wszystkich graczy korzystających z serwera 5vs5#2 w grze CS:GO.
5.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5.7. Administracja serwera zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności informowania graczy o tym fakcie.


Regulamin należy do Gamefuture.pl
Link to comment
Share on other sites

  • LOLSON unpinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

Warunki użytkowania